VERGİ DANIŞMANLIĞI

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Revizyon bir işletmenin ekonomik ve mali yapısının faaliyet ve işlemleriyle bunlara ilişkin kayıtların sistemli bir şekilde incelenmesi olarak tanımlanabilir. Revizyon işlemi genel olarak geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Bu inceleme sırasında kayıtlar ve bunlarla ilgili belgelerin doğruluğu muhasebe kayıtlarına uygunluğu sorgulanır ve varsa hatalar ve eksiklikler tespit edilir. Vergi revizyonuysa genel olarak revizyon ilkeleri doğrultusunda yapılır. Vergi revizyonunun amacı işletme organizasyonu teknolojisi ve muhasebesi üzerinde çalışarak işletme ile ilgili olayların ve bunların sonuçlarının önceden belirlenmiş ilke ve kurallara uygun olarak belirlemektir. Dolayısıyla vergi revizyonu geçmişteki işletme faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarına hatasız hilesiz ve kanuni ölçülere uygun aktarılıp aktarılmadığını araştırmaktadır.

Şirketimiz tarafından vergi revizyonu; hata revizyonu, hile revizyonu ve kanuni ölçülere uygunluk revizyonu olmak üzere üç şekilde yapılmaktadır. Vergi revizyonu denetimleriyle hedefimiz, işletmelerin ilgili işlemlerin dayanaklarını kayıtlarını ve sonuçlarını sistemli bir biçimde inceleyerek hata hile ve kanuni ölçülere aykırı durumları tespit etmek, bunların düzeltilmesini ve gelecekte tekrar edilmesini önlemek vergi matrahının kanuni ölçüler içerisinde tam olarak tespitini yapmaktadır.

Revizyon denetimi dışında Şirketimiz;

  • Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanması ve kontrolü
  • Sürekli vergi danışmanlığı
  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler
  • Yurt dışında iş yapan TC kişi ve kurumlarının vergi,danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi

konularında hizmet vermektedir