KURUMSAL FİNANS

Kurumsal Finans Hizmetleri

Şirket satın almaları, birleşmeler, halka arz v.b. işlemler günümüz globalleşen iş dünyasının vazgeçilmez uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır.Bu işlemlerden beklenen faydaların sağlanması ise doğru danışmanların seçimi ile mümkündür.
Şirketimiz tecrübeli ve uzmanlaşmış kadrosu ile kurumsal finans alanında aşağıdaki konularda müşterilerine hizmet vermektedir:

Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları

 • Ortaklık, satın alma veya satış için gerekli dökümanların hazırlanması
 • Uygun aday profilinin tespiti ve ortak adayları ile temas kurulması
 • Alıcı tarafında satın alınacak hedef şirketlere yaklaşılması ve hedef şirketlerin değerlendirilmesi
 • Satış sürecinin ilerleyen aşamalarında danışmanlık yapılması
 • Satış fiyatının, birleşme-değişme oranlarının tespiti

Proje Finansmanı

 • Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti
 • Finansal, ekonomik, teknik ve hukuksal fizibilitenin incelenmesi
 • Fiyatlama modellerinin geliştirilmesi

Değerleme & Due Diligence Hizmetleri

 • Şirket değerlemesi çalışmaları
 • Marka değerlemesi çalışmaları
 • Due Dilligence hizmetleri

Yabancı Sermaye

 • Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları,
 • Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluş işlemleri hakkında danışmanlık,
 • Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık,
 • Türkiye’de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslararası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri,
 • İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık,
 • Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık,
 • Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında her türlü danışmanlık

Diğer Kurumsal Finans Hizmetleri

 • Finansal fizibilite çalışmaları
 • Sektör çalışmaları
 • İş planları oluşturulması ve incelenmesi
 • Finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
 • Bütçe ve raporlama
 • Organizasyon ve yeniden yapılandırma çalışmaları