HALKA ARZ

Halka Arz Hizmetleri

Halka arz günümüz globalleşen iş dünyasından Şirketlerin ana fon sağlama kaynaklarından biridir. Halka arz yoluyla Şirketler yüksek tutarlı ve uzun vadeli fonları düşük maliyetle elde etme imkanına kavuşmaktadırlar. Elde edilen kaynakların Şirketler tarafından yatırıma yönlendirilmesi ile Şirketler daha da büyümekte yüksek katma değer yaratmakta ve Şirket değeri maksimize edilmektedir. Şirketimiz halka açılma aşamasında şirketlere hukuki, mali her türlü konuda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.