BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Günümüzde, muhasebe bilgileri işletme çıkarlarını sembolize eden bir alandır ve güvenilir olmasına birçok yönden gereksinme vardır. Çünkü muhasebe tarafından üretilmiş ve denetlenmiş “güvenilir yönetim bilgileri “İşletme Yönetimi”nde ve yönetim kararlarının oluşumunda, kaçınılmaz bir yer tutar. Bu nedenle; hemen hemen her Şirket, işletmesini ”Bağımsız Muhasebe Denetimi”ne tabi tutma gereğini bilinçli bir şekilde duymaktadır.

Bağımsız denetimin önemini arttıran başlıca sebep güvenilir bilgi sağlama işlevidir. Bu işlevin yanı sıra Bağımsız Denetim yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici rol oynar. İşletme büyüklüğünün artması, işletmelere olan devlet müdahalesinin çoğalması, işletme ile ilgili çıkar gruplarının kuvvetlenmesi ve çoğalması, iş yaşamındaki rekabet ortamının şiddetlenmesi, insan faktörünün önem kazanması gibi hususlar da bağımsız denetimin önemi ile paralellik arz etmektedir. Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem kamuya hemde devlete önemli yarar ve katkıları söz konusudur.

Şirketimiz siz sayın müşterilerine;

  • Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca, dönemsel bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
  • Özel bağımsız dış denetim çalışmaları ve raporlarının hazırlanması ve
  • İç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması

konularında hizmet vermektedir.