Halka arz günümüz globalleşen iş dünyasından Şirketlerin ana fon sağlama kaynaklarından biridir. Halka arz yoluyla Şirketler yüksek tutarlı ve uzun vadeli fonları düşük maliyetle elde etme imkanına kavuşmaktadırlar. Elde edilen kaynakların Şirketler tarafından yatırıma yönlendirilmesi ile Şirketler daha da büyümekte yüksek katma değer yaratmakta ve Şirket değeri maksimize edilmektedir. Şirketimiz halka açılma aşamasında şirketlere hukuki, mali her türlü konuda danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.