Küçük organizasyonlarda , yöneticilerin idareleri kapsamındaki her türlü faaliyeti kontrol etmeleri mümkün olabilir. Ancak organizasyon yapısı büyük ve karmaşık bir hal aldıkça yönetim, kurduğu kontrol sistemlerinin ,sistem ve fonksiyon testlerini yapacak ve bu suretle iç kontrolü güçlendirecek kişileri istihdam etme gereği duyar. Bunu sağlamanın en başta gelen yolu da organizasyonda iç denetime yer vermektir.

İç Denetimin bir güvence sağlama fonksiyonu vardır. Güvence sağlama fonksiyonundan; kontrol ve yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine, üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına, varlıklarının korunup korunmadığına, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve ( üst yönetimce belirlenen politikalar dahil) mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair, organizasyon içine ve dışına makul düzeyde bir güvencenin verilmesi anlaşılmalıdır.

İç Denetimin uygulandığı denetim türlerini aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

  • Performans Denetimi
  • Mali Denetimi
  • Uygunluk Denetimi
  • Bilgi Teknolojileri Denetimi

MGI; iç kontrol sistemlerinin kurulması veya mevcut sistemin gözden geçirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi , denetlenmesi ve hazırlanan raporlar kapsamında sistem işlerliğinin sürekli denetime tabi tutulması alanlarında hizmet vermektedir.

MGI Worldwide is a network of independent audit, tax, accounting and consulting firms. MGI Worldwide does not provide any services and its member firms are not an international partnership. Each member firm is a separate entity and neither MGI Worldwide nor any member firm accepts responsibility for the activities, work, opinions or services of any other member firm. For more information visit www.mgiworld.com/legal.